اماکن مذهبی شهرستان اسفراین

 
 
1- امامزاده جعفر (ع) –شهر اسفراین – خیابان امام خمینی (ره ) کوچه قند شکر


2- امامزاده احمد بن موسی (ع) معروف به امامزاده کوران –بخش مرکزی – روستای کوران


3- آرامگاه سید موسی (ع) –شهر اسفراین – خیابان نواب صفوی


4- آرمگاه شیخ باغها – شهر اسفراین – خیابان شهید مطهری


5- امامزاده ابراهیم (ع) معروف به نظر گاه – بخش مرکزی – روستای کبوتر خانه


6- آرامگاه شیخ آذری – بیرون شهر نزدیک شهر بلقیس


7- امامزاده اسحاق (ع) –بخش مرکزی – روستای روئین


8- امامزاده جعقر بن موسی (ع) –بخش مرکزی – روستای کوشکی


9- امامزاده سید موسی (ع)–بخش مرکزی – روستای گورپان


10- امامزاده حسین (ع) –بخش مرکزی – روستای گرمه خوش


11- امامزاده قاسم (ع) –بخش مرکزی – روستای دهک


12- امامزاده عبدالله (ع) –بخش مرکزی – روستای امام عبدالله


13- امامزاده سید سلطان مظفر(ع) –بخش مرکزی – روستای چهار برج


14- امامزاده زید بن علی (ع) –بخش مرکزی – روستای توی


15- امامزاده حسین (ع) –بخش مرکزی – روستای فریمان


16- امامزاده رضی الدین علی لالا (ع) –بخش مرکزی – روستای ادکان


17- آرامگاه شیخ رشید الدین بیدوازی –بخش مرکزی – روستای بیدواز


18- امامزاده ضامن مسکین (ع) –بخش مرکزی – روستای در پرچین


19- آرامگاه شیخ جلال الدین احمد جوزقانی–بخش مرکزی – گورپان


20- امامزاده حسین (ع) معروف به بابا قدرت –بخش بام و صفی آباد – روستای دهنه اجاق


21- امامزاده مصیب(ع) –بخش بام و صفی آباد – روستای بام


22- امامزاده محمد (ع) –بخش بام و صفی آباد – روستای باغشجرد


23- امامزاده سید نعمت الله (ع) –بخش بام و صفی آباد – روستای بکر آباد


24- امامزاده سلطان مصیب (ع) –بخش بام و صفی آباد – روستای اردین


25- امامزاده علی بن حسین و حسین بن موسی الرضا (ع) –بخش بام و صفی آباد – روستای جهان


26- امامزاده حمزه(ع) –بخش بام و صفی آباد – روستای دهنه شیرین


27- امامزاده پیر (ع) –بخش بام و صفی آباد – روستای فیروز آباد


28- امامزاده بابا گلی –بخش بام و صفی آباد – روستای فتح آباد


29- امامزاده چهل امامی – بخش بام و صفی آباد – روستای الست علیا


30- شاهزاد طلحه –بخش بام و صفی آباد – روستای قره چاه


31- آرامگاه شیخ برهان – بخش بام و صفی آباد – روستای دستجرد
 

 
. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی