پارک ملی ساریگل:

منطقه ساریگل با وسعتی معادل 28000 هکتار در شرق شهرستان اسفراین واقع شده است. این پارک در فاصله 8 کیلومتری اسفراین و 90 کیلومتری مرکز استان قرار گرفته است.
پارک ملی و منطقه حفاظت شده ساریگل از نظر شکل پستی و بلندیها و منابع آب نسبتاً فراوان از تنوع جانوری قابل توجهی مخصوصاً در گروه پرندگان برخوردار است.
پستانداران این زیست بوم نیز اگر چه جزو گونه های استثنائی محسوب نمی شوند اما از تنوع نسبتاً خوبی برخوردارند. از جمله مهمترین پستانداران و پرندگان ساریگل می توان به ، پلنگ، کفتار، گرگ، روباه، گربه وحشی، قوچ اوریال، بز، آهو و کپک اشاره کرد
(تصاویر ذیل ردیف اول)

همچنین این منطقه حفاظت شده با بیش از 200 گونه گیاهی و 95گونه جانوری (در کل کشور 150 گونه وجود دارد) از تنوع خوبی برخوردار است که قسمت عمده گیاهان منطقه را گونه های گلدار تشکیل می دهد.


پارک ملی سالوک:


پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک با وسعتی حدود 17000 هکتار در شمال غربی شهرستان اسفراین قرار گرفته و فاصله آن تا مرکز استان خراسان شمالی 30 کیلومتر است.
پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک تنوع جانوری و گیاهی بسیار خوبی دارد( گونه گیاهی :250 و گونه جانوری :105 عدد میباشد) و یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده ایران از نظر زندگی جانوری است. شرایط توپوگرافی دشتی- کوهستانی منطقه باعث شده است که این منطقه یکی از متنوع ترین زیستگاه های گونه های وحشی ایران به حساب آید.
قسمت شمالی پارک سالوک کوهستانی و زیست بوم حیوانات گوناگون کوه زی و قسمت جنوبی آن نیز مناسب زیست حیوانات نواحی دشت زی می باشد. همچنین در کف دره های این پارک گونه های درختی و درختچه ای زرشک، بید، انجیر و گردو و در مناطق مرتفع گونه های ارس بصورت پراکنده و انبوه دیده می شود. (تصاویر ذیل ردیف دوم )
روستای رویین: