اماکن ورزش شهرستان اسفراین

 
 
ردیف
نام مجموعه
نوع کاربری
 
 
آدرس
آقابان
خانم ها
1
گود چشمه زینل خان
 
*
 
شهر اسفراین
2
گود زورخانه صاحب الزمان
ورزشهای باستانی و زورخانهای
*
 
شهر اسفراین
3
استخر شنا
 
*
*
شهر اسفراین
4
سالن ورزشی شهید مرادیان ( تشکی )
کشتی آزاد-فرنگی-کشتی باچوخه-جودو- آمادگی جسمانی
*
*
شهر اسفراین
5
سالن حجاب
رشته های فوتسال - والیبال - هندبال - بسکتبال
*
*
 
6
سالن ورزشی شهدای مصرزاده ( توپی )
رشته های فوتسال - والیبال - هندبال - بسکتبال
*
*
شهر اسفراین
7
سالن شهید طیبی
کلیه رشته های رزمی(کاراته - ووشو - بوکس - رپنر و ...)
*
*
شهر اسفراین
8
سالن انقلاب
رشته های فوتسال - والیبال - هندبال - بسکتبال
*
*
شهر اسفراین – شهرک فرهنگیان
9
سالن ورزشی فجر
رشته های فوتسال - والیبال - هندبال - بسکتبال
*
*
اسفراین - خیابان ولی عصر
10
سالن ورزشی ایثار ( جانبازان و معلولین)
رشته های فوتسال - والیبال - هندبال - بسکتبال
*
*
اسفراین
11
سالن ورزشی حضرت زینب
 
 
 
اسفراین
12
سالن ورزشی بعثت
 
 
 
اسفراین
13
سالن پوریای ولی
 
 
 
اسفراین
14
مجتمع ورزشی شهدای محراب
 
 
 
اسفراین
15
سالن 2000 نفری ( در دست احداث)
 
 
 
اسفراین
16
سالن کشتی شهیدناصری
 
*
*
شهر اسفراین
17
سالن ورزشی ژیمناستیک ( در دست احداث)
ژیمناستیک
*
*
شهر اسفراین
18
سالن ورزشی رزمی( در دست احداث)
رزمی
*
*
شهر اسفراین
19
سالن ورزشی دهستان رویین
 
*
*
روستای روئین
20
سالن ورزشی سست
کاربری چند منظوره
*
*
روستای سست
21
سالن ورزشی شهید نوروزی صفی آباد
کاربری چند منظوره
*
*
 
22
سالن ورزشی شهدای بام
کاربری چند منظوره
*
*
روستای بام
23
سالن ورزشی چهاربرج
 
*
*
روستای چهاربرج
24
سالن ورزشی روستای خوش( در دست احداث)
 
*
*
روستای خوش
25
سالن ورزشی روستای دهنه اجاق( در دست احداث)
 
*
*
روستای دهنه اجاق
26
سالن ورزشی دهنه شیرین( در دست احداث)
 
*
*
روستای دهنه شیرین
27
سالن ورزشی روستای چهل حصار( در دست احداث)
 
*
*
روستای چهل حصار
28
سالن ورزشی روستای حسن آباد اردغان( در دست احداث)
 
*
*
روستای حسن آباد اردغان
29
زمین چمن فوتبال شهید نریمانی
فوتبال
*
 
 
30
زمین فوتبال زرق آباد
فوتبال
*
 
روستای زرق آباد
31
زمین فوتبال سارمران
فوتبال
*
 
روستای سارمران
32
زمین فوتبال دهنه اجاق
فوتبال
*
 
روستای دهنه اجاق
33
زمین فوتبال روستای خوش
فوتبال
*
 
روستای خوش
34
زمین فوتبال روستای بام فوتبال      
35
زمین فوتبال چهل حصار
فوتبال
*
 
چهل حصار
36
زمین فوتبال باغشجرد
فوتبال
*
 
باغشجرد
37
زمین فوتبال روستا چشمه خالد آباد
فوتبال
*
 
چشمه خالد آباد
38
زمین ورزشی روستای حسین آبادکرها
فوتبال
*
 
حسین آبادکرها
39
زمین  فوتبال روستای توی

 
فوتبال *   توی
40
زمین فوتبال روستای سست

 
فوتبال *   سست
41
زمین فوتبال روستای ایرج

 
فوتبال *   ایرج
42
زمین فوتبال روستای گراتی

 
فوتبال *   گراتی
43 زمین فوتبال روستای کلاته میرزا رحیم فوتبال *   کلاته میرزا رحیم
44 زمین فوتبال روستای کوشگی (در دست احداث) فوتبال *   کوشگی
45 زمین فوتبال روستای کلات (در دست احداث ) فوتبال *   کلات
46 سالن ورزشی زرق آباد
 
      زرق آباد
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده