براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن(1390) جمعیت شهرستان اسفراین 127012 نفر بوده که معادل 14.63 درصد جمعیت استان خراسان شمالی می باشد و 62977 نفر جمعیت روستایی (معادل 49.5 درصد جمعیت شهرستان )، 63899 نفر جمعیت شهری و 136 نفر غیر ساکن  است .

دریافت فایل های :

نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 شهرستان اسفراین

شناسنامه آبادی های شهرستان اسفراین

 

 
1390

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی