فرمانداری شهرستان  اسفراین

آدرس : اسفراین – بلوار شیخ آذری

    تلفن:      058-37222111-4

نمابر:    058-37223626

             
 
بخشداری مرکزی اسفراین

آدرس : اسفراین – بلوار آزادی

تلفن:     058-37222111-4

نمابر:        058-37223626
 
 
بخشداری بام و صفی آباد

               آدرس :    شهر صفی آباد  – چهار راه بخشداری

                              تلفن: 058-37723220   ,    058-37723240  

نمابر    : 058-37723220  
 
 

قابل ذکر است جهت اطلاع از شماره تماس کارکنان فرمانداری به منوی درباره فرمانداری

مراجعه نموده و همچنین  سامانه پیام کوتاه فرمانداری شهرستان اسفراین

30008447223635

آماده  دریافت  نظرات ، پیشنهادات، انتقادات و موضوعات مربوط به شهرستان می باشد . 
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده