برگزاری جلسه کارگروه اشتغال با حضور فرماندار ، و معاونت عمرانی فرمانداری
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال با حضور فرماندار ، و معاونت عمرانی فرمانداری
روابط عمومی فرمانداری شهرستان راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۷۲۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی