برنامه ارتباط مستقیم مردم و  مسئولان استان از طریق تلفن 111 با حضور فرماندار شهرستان راز و جرگلان
برنامه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان استان از طریق تلفن ۱۱۱ با حضور فرماندار شهرستان راز و جرگلان
ارتباط مستقیم مردم و مسئولان استان از طریق تلفن ۱۱۱ با حضور فرماندار شهرستان راز و جرگلان امروز مورخه ۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۳۵۵

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی